Copyright

 

Copyright © 2009. All text, all images and all graphic design found on this site is copyrighted by Aidertech Inc.

 

All rights reserved. Aidertech, IPAlign and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Aidertech Inc.

 

No part of the Site and no content may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted or distributed in any way (including “mirroring”) to any other computer, server, Web site or other medium for publication or distribution or for any commercial enterprise, without Aidertech’s express prior written consent.

 

 

Tekijänoikeudet

 

Aidertech www-sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © Aidertech Oy 2009. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Aidertech’in etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Aidertech www-sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Aidertech’in erillistä kirjallista suostumusta.

 

Aidertech, IPAlign ja niiden logot ovat Aidertech Oy’n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.


Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.


Aidertech ja sen tarjoamien palveluiden ja valmistamien tuotteiden nimet ovat Aidertech Oy:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut mainitut nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia.


Copyright © Aidertech Oy 2009. Kaikki oikeudet pidätetään

Text Box: Home

Text Box: About Us
Text Box: Our Services
Text Box: Personnel

Copyright

business driven IP strategy

Text Box: Contact
Text Box: News
Text Box: Partners